Hybelhotell Fiksdal

Gamalt industribygg i Fiksdal. Planlagt ombygging til hybelhotell. Til saman 19 hyblar, inkludert 2 hc tilpassa hyblar på bakkeplan med eige bad. Dei største hyblane har eit lite T-kjøken, og dei fleste har eige bad. Stort raust opphaldsrom i 1. etg med stor stove og raust felles kjøken.

Bygget er eit kombinert tre og murbygg. Stort fokus på å bevare trehuskvalitetane med synleg trekonstruksjon i bygget. Finne eit godt kompromiss mellom å behalde eksisterande glasopningar og nye glas. kartlegging av brann, og tilpassing av bruk til kva som er realistisk å få til brannteknisk i eit so gamalt bygg.

Byggherre: Eik Eigedom AS
Oppdrag: Skisseprosjekt
Fagområde: Arkitektur, konstruksjon, brann
Prosjektnr.: 18307
Stad: Fiksdal
Areal: 500 m2 BTA
År: 2017-2018

RELATERTE PROSJEKTER