Elvadalen, Volda sentrum

Nordplan har på oppdrag for Volda kommune prosjektert ny turveg mellom Volda sentrum og Presteholmen i Elvadalen. Tiltaket utgjer er ein del av sentrumsprosjektet i Volda, som er eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Volda kommune og Volda næringsforum. 

Volda Maskin AS står for gjennomføring av arbeidet, medan Nordplan AS har prosjektert gangvegen og bruene. Det er nytta laserskanning som utgangspunkt for prosjekteringa. 

Øyralangs - lysfestFoto like før ferdigstillingØyralangs - lysfestFoto like før ferdigstillingFoto like før ferdigstillingFoto like før ferdigstillingFoto like før ferdigstillingØyralangs - lysfest
Byggherre: Volda kommune
Oppdrag: Prosjektering av ny turveg med bruer
Prosjektnr.: 16202
Stad: Elvadalen, Volda kommune
År: 2018

RELATERTE PROSJEKTER