Pleieheimen Volda

Sanitetsheimen i Volda har ei historie frå 1905 og har vore ombygd og bruksendra fleire gongar. Ombygging til 2 bueiningar og ein treverkstad i kjellaren.

Bygget er eit kombinert tre og murbygg. Stort fokus på å få mest mogleg ut av potensialet til tomt og hus. Opne opp fasaden der ein bør for å få nærutsikt til skogen og fjernutsikt til Austefjorden. Etablere gode uteplassar som utnyttar sola gjennom døgeret. Opne opp mellom etasjane for å få gje varierte og rause romlege opplevingar gjennom bygget.

Byggherre: Brænne Eigedom AS
Oppdrag: Skisseprosjekt, detaljprosjekt
Fagområde: Arkitektur, konstruksjon, brann, veg
Prosjektnr.: 22153
Stad: Volda
Areal: 600 m2 BTA
År: 2022

RELATERTE PROSJEKTER